Khác biệt giữa các bản “Năm 0”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
'''Năm 0''' (còn gọi là '''Năm Công nguyên''') là tên gọi được sử dụng bởi một số học giả khi làm việc với các hệ thống [[lịch]]. Trong sử dụng thông thường ở các nước [[phương Tây]], phần lớn mọi người không nói tới năm 0, vì thế năm 1 [[Công Nguyên|Anno Domini]] đứng liền ngay sau năm 1 [[Công Nguyên|TCN]] (''Ante Christum Natum'') mà không có năm 0 xen vào giữa. Có điều này là do hệ thống đánh số năm sử dụng là hệ thống [[số thứ tự]] mà không phải hệ thống [[số lượng]] – năm đầu tiên chính xác là – năm đầu tiên. Năm "2021" trên thực tế lẽ ra phải gọi là "năm thứ 2021".
 
Sự hiện diện hay vắng mặt của năm 0 được xác định theo quy ước trong các nhóm chẳng hạn các [[nhà sử học]] hay các [[nhà thiên văn học]], trong đó các nhà thiên văn học thấy năm 0 là có ích. Không có một hệ thống lịch nào trong số các lịch [[Lịch Julius|Juliusjulius]] hay [[Lịch GregoryGregorius|Gregory]] cũng như kỷ nguyên (''Anno Domini'' hay [[Công Nguyên]]) xác định là năm 0 sẽ được sử dụng hay không. Nếu người viết không sử dụng quy ước của nhóm mà họ thuộc về thì họ phải thông báo rõ ràng là họ có đưa năm 0 vào trong cách đếm năm của họ hay không, nếu không như thế thì các số liệu về ngày tháng năm của họ sẽ bị hiểu sai.
 
Không có một nhà lịch sử nào đưa năm 0 khi đánh số năm trong tiêu chuẩn hiện tại của kỷ nguyên. Vì thế, không phụ thuộc vào tên gọi hay lịch được sử dụng (Julius hay Gregory), 1 [[Công Nguyên|TCN]] luôn luôn trực tiếp đứng ngay trước năm AD 1 (hay đơn giản chỉ viết là năm 1). Các nhà sử học thậm chí còn từ chối sử dụng năm 0 khi sử dụng các năm âm trước kỷ nguyên dương của chúng ta, vì thế −1 của họ đứng trực tiếp ngay trước 1, ví dụ V. Grumel trong ''La chronologie'' (1958), trang 30.