Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV”

|
|-
| rowspan="32" |2
| rowspan="32" |{{Unbulleted list
|[[Giồng Trôm]]<br>[[Ba Tri]]}}
|[[Trần Thị Thanh Lam]]
|
|-
| rowspan="23" |3
| rowspan="23" |{{Unbulleted list
|[[Thạnh Phú]]<br>[[Chợ Lách]]<br>[[Mỏ Cày Nam]]<br>[[Mỏ Cày Bắc]]}}
|[[Nguyễn Trúc Sơn]]