Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:OTRS”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*{{agree}} Nhanh gọn. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 05:44, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*{{OK}} vì bây giờ hết dùng rồi, đổi tên tránh nhầm lẫn là việc đúng đắn.--[[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#1D7DC6;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1D7DC6;">'''Hậu'''</span> – <span style="color:#EE1D25;">'''Pokémon Trainer'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 05:45, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
*{{OK}} Tôi nghĩ tên mới nên là VRT, dùng tên viết tắt nhưng có vẻ lại hay nhất (theo cảm quan của tôi). [[Thành viên:Mạnh An|<span style="color:Black">&nbsp;'''Нгуен Мань Ан'''&nbsp;</span>]] 07:57, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
17.791

lần sửa đổi