Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

Trang mới: “{{đang viết}} Đây là danh sách các thành viên sẽ được gửi thư mời ở trang cá nhân ở Wikipedia tiếng Việt. == Danh sách thành viên ==”
(Trang mới: “{{đang viết}} Đây là danh sách các thành viên sẽ được gửi thư mời ở trang cá nhân ở Wikipedia tiếng Việt. == Danh sách thành viên ==”)
(Không có sự khác biệt)