Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

n
Đã khóa “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
(Trang mới: “{{đang viết}} Đây là danh sách các thành viên sẽ được gửi thư mời ở trang cá nhân ở Wikipedia tiếng Việt. == Danh sách thành viên ==”)
 
n (Đã khóa “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))