Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

không có tóm lược sửa đổi
{{đang viết}}
 
Đây là danh sách các thành viên sẽ được nhânnhận thư mời ở không gian trang cá nhân (<code>Thảo luận Thành viên:Tên thành viên</code>).
 
Trước khi tham gia bỏ phiếu cho một biểu quyết, bạn cần theo dõi quy định của biểu quyết đó xem đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu hay chưa. Trong trường hợp bạn chưa đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu, bạn hoan nghênh được tham gia nêu ý kiến (thường ở mục <code>Ý kiến</code>).
== Các quy định cần nắm ==
 
*Bạn cần đọc [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]] để nắm rõ quy trình tham gia biểu quyết chung ở Wikipedia.
 
== Danh sách thành viên ==