Khác biệt giữa các bản “Phát triển mỏ Dầu khí”

không có tóm lược sửa đổi
{{dnb}}
[[Tập tin:Sodo-ptm-dk.jpg|nhỏ|Phát triển mỏ dầu khí nằm trong chuỗi các hoạt động thượng nguồn.]]
'''Phát triển mỏ dầu khí (Oil and Gas Field Development)''' <ref>{{Chú thích websách|urltitle=https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18507|tựaBách đề=Phátkhoa triểnthư mỏđịa chất|last=Nguyễn khaiHải thácAn, dầuNguyễn khí|tácHoàng giảĐức|publisher=TS.Nhà Nguyễnxuất Hảibản AnĐại học Quốc gia Hà Nội|url-statusyear=live2017|location=Hà Nội|pages=911-917}}</ref> là giai đoạn tiếp theo sau khi cấu tạo đã được khoan thăm dò phát hiện được dầu khí và khoan thẩm lượng xác định cho dòng sản phẩm có giá trị thương mại. Trong các hoạt động thượng nguồn (upstream, Phát triển mỏ dầu khí thuộc giai đoạn sau [[Thăm dò dầu khí]] và trước của [[Khai thác dầu khí]].
 
Trong giai đoạn phát triển mỏ, nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng mô hình địa chất, xác định các thông số vỉa cả tĩnh và động, dự báo chế độ hoạt động của vỉa để lựa chọn công nghệ phát triển phù hợp. Trên cơ sở các thông số vỉa và chất lưu nhận được, với sự hỗ trợ của trạm máy tính, mô hình mô phỏng mỏ được xây dựng và chạy thử để lựa chọn mô hình khai thác tối ưu.
 
== Các bước triển khai Phát triển mỏ ==
Phát triển mỏ dầu khí (bao gồm cả phát triển một dự án mới hoặc để mở rộng các dự án hiện hữu) bao gồm nhiều hạng mục :<ref>{{Chú thích web|url=http://www.oil-gasportal.com/upstream/field-development-phase/|tựa đề=Field Development Phase|website=Oil&Gas Portal|ngôn ngữ=en|url-status=live|ngày truy cập=2021-07-23}}</ref>:
 
* Đầu tiên là thu thập dữ liệu đầu vào, bao gồm dữ liệu vỉa & thông số môi trường;
* Dựa trên các thông số đầu vào, việc tiếp theo là đưa ra các phương án khả thi về kỹ thuật (ví dụ: nghiên cứu khi phát triển mỏ khí )<ref>{{Chú thích web|url=http://www.pvn.vn/Pages/detail.aspx?NewsID=d7a08664-95b9-4dea-8385-2303835b5338|tựa đề=Các thách thức trong quá trình phát triển mỏ khí Condensate Sư tử trắng|url-status=live}}</ref>), (thường dựa trên mục tiêu thu hồi tối đa lượng hydrocarbon đưa lên trong thời gian ngắn nhất) để thiết kế các thành phần chính của hệ thống thượng nguồn (upstream) như các giếng khoan, giàn khoan, hệ thống khai thác & xử lý, hệ thống thu gom & dẫn xuất sản phẩm.
* Thông qua thực hiện các đánh giá kinh tế, việc lựa chọn phương án phát triển được tiến hành tùy theo mục đích đáp ứng các yêu cầu đầu vào và thiết lập giá trị tương đối của chúng đối với các tiêu chí quyết định.
Bất kỳ một dự án phát triển mỏ nào cũng đều xác định một quy trình để phân tích các giải pháp tốt nhất hiện có để đưa vào phát triển, việc này giúp tránh các rủi ro không cần thiết trong việc thiết lập phương án và quan trọng đưa được ra các phương án khả thi nhằm có cách tiếp cận hợp lý. Có những dự án phát triển mỏ đánh giá các giải pháp bằng cách sử dụng quy trình phân giai đoạn bao gồm concept identification và concept selection phases. Tuy nhiên, có những dự án phát triển mỏ thường ủng hộ việc phát triển dựa trên kinh nghiệm trước đây, sử dụng kết quả có được trong quá khứ để lược bớt các lựa chọn khác (điển hình [[ConocoPhillips]]). Với các dự án nhỏ, quy mô trữ lượng hoặc ngân sách, sẽ thực hiện việc lựa chọn qua khái niệm tối ưu (fit to purpose), bỏ qua các khái niệm hấp dẫn (thu hồi kinh tế).
Để lựa chọn đưa vào phát triển mỏ, một phương pháp phổ biến để so sánh các phương án khác nhau là sử dụng phân tích quyết định (decision analysis - DA) với việc bắt đầu bằng cách định khung một cấu trúc đảm bảo tất cả các bên liên quan đồng ý: những gì đang được xem xét và những gì sẽ không được xem xét, các mục tiêu, tiêu chí quyết định, các điều khoản... và DA sử dụng một mô hình số trong đó để đánh giá và so sánh với các yếu tố đầu vào thường bao gồm: sản lượng khai thác (produciotn profile) mỗi giếng, chi phí và lịch trình khoan và các thiết bị (costs & schedule), chi phí vận hành trong suốt thời gian hoạt động của mỏ và các tiêu chí kinh tế chính như tỷ lệ chiết khấu, giá dầu và các điều khoản chia sẻ sản lượng cùng đầu ra của mô hình DA là các giá trị hiện tại ròng (NPV), lợi tức đầu tư (ROI) và dòng tiền...
 
Sau khi việc lựa chọn phương án Phát triển mỏ được hoàn thành, thường một Kế hoạch Phát triển mỏ ([[Field Development Plan]]) sẽ được lập. Dựa theo các yêu cầu thực tiễn, Kế hoạch Phát triển mỏ thường sẽ bao gồm các mục chính: <ref>{{Chú thích web|url=https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/field-development|tựa đề=Field Development|url-status=live}}</ref>
 
* Mục tiêu của việc phát triển
17.791

lần sửa đổi