Khác biệt giữa các bản “Thuồng luồng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Trong tục truyền, ta thường cho Thuồng Luồng là một giống thủy quái rất dữ tợn. Ở dọc các sông lớn miền Bắc Bộ đời xưa thường có đền thờ Thần Thuồng Luồng mà sách chép là Giao Thần (tức Thủy Thần Giao Long Tử).
 
Sách Hoài Nam Tử, thiên “Ðạo ứng” chép rằng: “Ðất [[Kinh]] có người tên là Thứ Phi, được bảo kiếm ở đất [[Can Ðội]], khi đi về qua sông Giang ([[Dương Tử]]), đến giữa sông nổi sóng lớn, có hai con [[Giao Long]] vây lấy thuyền... [[Thứ Phi]] nhảy xuống sông đâm giao, chặt được đầu, người trong thuyền đều sống cả.” Sách Tiền Hán thư, “Vũ Ðế kỷ” chép rằng, vua [[Hán Vũ Ðế]] từ sông [[Tam Dương]] đi thuyền ra sông Dương Tử, tự bắn được con giao long ở giữa sông.
 
Cao Dụ thích chữ Giao Long trong sách Hoài Nam Tử nói rằng: “Da nó có từng hột (vẩy dày), người đời cho miệng nó là miệng gươm đao.” Nhan Sư Cổ thích chữ giao long trong Tiền Hán thư, dẫn lời Quách Phác nói rằng: “Con giao hình như con rắn mà có bốn chân, cổ nhỏ... giống lớn to đến mấy ôm, sinh trứng to bằng một hai cái hộc, có thể nuốt người được.”