Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

== Danh sách thành viên ==
 
Hãy thêm/xóa tên bạn trong danh sách sau đây để nhận/thôi nhận thư mời từ Wikipedia tiếng Việt, theo cú pháp: <code># Thảo luận Thành viên:Tên của bạn</code>.
 
Những thành viên '''vắng mặt lâu ngày''' hoặc '''ít tham gia''' thảo luận/biểu quyết mặc dù đã mời nhiều lần sẽ được xóa tên khỏi danh sách.
 
Những thành viên đang bận rộn nhưng mong muốn nhận thư mời vào lúc khác có thể tạm che tên mình bằng cú pháp <code><!-- # Thảo luận Thành viên:Tên của bạn --></code>.
 
# Thảo luận Thành viên:Thái Nhi