Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách thành viên nhận thư mời”

Những thành viên '''vắng mặt lâu ngày''' hoặc '''ít tham gia''' thảo luận/biểu quyết mặc dù đã mời nhiều lần sẽ được xóa tên khỏi danh sách.
 
Những thành viên đang bận rộn nhưng mong muốn nhận thư mời vào lúc khác có thể tạm che tên mình bằng cú pháp <code><nowiki><!--</nowiki> # Thảo luận Thành viên:Tên của bạn --></code>.
 
# Thảo luận Thành viên:Thái Nhi