Khác biệt giữa các bản “Thuồng luồng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
===Rắn Thành Tinh===
 
Loài rắn là một trong những loài vật có tánh linh cao, dễ tu luyện thành tinh nhờ biết hấp thụ linh khí trong trời đất để tu luyện và nhờ khả năng lột xác để tiếp tục sống, loại rắn lại được cho là một trong hai loài vảy giáp (rắn và cá chép) dễ tu luyện thành loài rồng nhất. Loài rắn khi đã tu luyện được một thời gian dài và trải qua độ kiếp (sấm sét đánh vào thân thể nếu vượt qua được mà không chết thì lột xác hóa hình thành một loài khác mạnh mẽ hơn trong con đường tiến hóa của giống loài đó) thì trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một chiếc sừng, miệng mọc ra 4 chiếc răng nanh dài như loài [[rồng]], thân hình to lớn hơn và rắn chắc hơn nhiều,... nhưng không có 4 chân như loài [[rồng]]. Lúc bấy giờ, con rắn tinh như vậy được gọi là [['''Thuồng Luồng]]luồng'''. Thuyết này được tin nhận rất nhiều.
 
===Rùa Mai Mềm===