Khác biệt giữa các bản “Hallvard Aamlid”

Trang mới: “{{Infobox adult biography|name=Hallvard Aamlid|birth_name=|birth_date={{Ngày sinh và tuổi|1973|01|25}}|birth_place=|death_date=|death_place=|nationality=Na Uy|spouse=|height=|weight=|ethnicity=|alias=|number_of_films=|website=}}'''Hallvard Aamlid''' (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1973) là một chính trị gia người Na Uy cho Đảng Tự do . Ông từng là phó đại diện của Nghị viện Na Uy từ O…”
(Trang mới: “{{Infobox adult biography|name=Hallvard Aamlid|birth_name=|birth_date={{Ngày sinh và tuổi|1973|01|25}}|birth_place=|death_date=|death_place=|nationality=Na Uy|spouse=|height=|weight=|ethnicity=|alias=|number_of_films=|website=}}'''Hallvard Aamlid''' (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1973) là một chính trị gia người Na Uy cho Đảng Tự do . Ông từng là phó đại diện của Nghị viện Na Uy từ O…”)
(Không có sự khác biệt)
17.791

lần sửa đổi