Khác biệt giữa các bản “Reidar Magnus Aamo”

Trang mới: “'''Reidar Magnus Aamo''' (5 tháng 8 năm 1898 - 29 tháng 3 năm 1972) là một chính trị gia người Na Uy cho Đảng Lao động. Ông sinh ra ở Os. Ông được bầu vào Nghị viện Na Uy từ Hedmark năm 1950, và được bầu lại ba lần. Trước đây ông từng là phó đại diện trong giai đoạn 1945–1949, trong thời gian đó ông giữ vai trò là đại…”
(Trang mới: “'''Reidar Magnus Aamo''' (5 tháng 8 năm 1898 - 29 tháng 3 năm 1972) là một chính trị gia người Na Uy cho Đảng Lao động. Ông sinh ra ở Os. Ông được bầu vào Nghị viện Na Uy từ Hedmark năm 1950, và được bầu lại ba lần. Trước đây ông từng là phó đại diện trong giai đoạn 1945–1949, trong thời gian đó ông giữ vai trò là đại…”)
(Không có sự khác biệt)
17.791

lần sửa đổi