Khác biệt giữa các bản “Cignature”

|-
|[[Chaesol]] (채솔)
|HátMain chínhVocal, Visual
|2020–nay
|-
|[[Jee Won]] (지원)
|Hát dẫn, Center, GươngFace mặtof đạithe diệnGroup, củaLead nhómVocal
|2020–nay
|-
|[[Seline]] (셀린)
|hátLead dẫnVocal, rapLead dẫnRapper
|2020–nay
|-
|[[Belle]] (벨)
|Lead Vocal, Lead Dancer
|hát dẫn, nhảy dẫn
|2020–nay
|-
|[[Semi]] (세미)
|nhảyLead dẫnDancer, VocalistSub Vocal, Maknae
|2020–nay
|-
|-
|[[Ye Ah]] (예아)
|Main Vocal, Lead Dancer
|Hát chính, nhảy dẫn
|2020–2021
|-
|[[Sunn]] (선)
|Main Rapper, Main Dancer, Sub Vocal
|Rap chính, nhảy chính, Vocalist
|2020–2021
|}