Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302”

:Nếu bài đã được cải thiện thì bạn có thể xóa biển bảo trì đi mà không cần phải thông báo đến mình, mến. – [[Thành viên:Nguyenmy2302|Nguyenmy2302]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302|thảo luận]]) 08:39, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
:Đã gỡ biển vì chất lượng bài có cải thiện, mời bạn chú thích thêm nguồn vào bài để các thông tin trong bài đáng tin cậy hơn. – [[Thành viên:Nguyenmy2302|Nguyenmy2302]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302|thảo luận]]) 08:45, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
== [[Wikipedia:Biểu quyết/Bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng]] ==
Bạn là người hay lùi sửa phá hoại vì vậy mời bạn có ý kiến ở biểu quyết này. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 14:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)