Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Theo các sách sử đã viết thì vung đất huyện Sơn Tây từ đầu [[thế kỷ XV]] nằm trong địa phận Cỗ Luỹ động, thuộc lãnh thổ quốc gia [[Đại Ngu]] dưới triều [[Nhà Hồ]].
 
Sau nhiều thế kỷ biến đổi, năm [[1832]] (niên hiệu Minh Mạng thứ 13), Cổ luỹ động trở thành tỉnh Quảng Nghĩa, về sau gọi là tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi gồm 6 phủ, huyện trung châu và bốn nguồn thượng du, trong đó có nguồn “Cù Bà” sau được đổi tên “nguồn Thanh Cù” có đặt thủ sở cách huyện Bình Sơn 23 dặm về phía Tây. Năm [[1899]] (niên hiệu Thành Thái thứ 11), nguồn thanh cù đổi thành “Tổng ca dong” nằm trong châu “Sơn Hà”. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Ca Dong.
[[Cách mạng Tháng Tám]] năm [[1945]] thành công, chính quyền cách mạng đổi các Phủ, Huyện, Châu thành đơn vị huyện thuộc tỉnh; ghép nhiều làng, sách, nóc nhỏ thành đơn vị xã thuộc huyện, bỏ cấp tổng. Châu Sơn Hà đổi thành huyện Sơn Hà. Các làng thuộc tổng Ca Dong được ghép lại thành một xã mang tên xã Sơn Tinh trực thuộc huyện Sơn Hà; phía Bắc sông Rin gọi là bắc Sơn Tinh, phía Nam sông Rin gọi là Nam Sơn Tinh.
 
Năm [[1952]], Uỷ ban kháng chiến hành chính [[Miền Nam Trung Bộ]] chuẩn y đề nghị của huyện Sơn Hà và tỉnh Quảng Ngãi, chia xã Sơn Tinh thành 2 xã: Bắc sông Rin gọi là xã Sơn Liên; nam sông Rinh gọi là xã Sơn Tinh đến cuối năm 1952, xã Sơn Liên chia thành 3 xã: Sơn Mùa, Sơn Bao, Sơn Sơn Liên; xã Sơn Tinh chia thành 4 xã: Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Màu và Sơn Long. Cũng trong năm này tỉnh Kon Tum giao xã Sơn Bua cho huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của liên khu uỷ Khu V “Xây dựng căn cứ địa miền núi” phục vụ kháng chiến, ngày 20/7/1957, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi quyết định tách 8 xã vùng cao Sơn Hà (Sơn Liên, Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Bao, Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Màu, Sơn Long) thành lập Khu 7, một đơn vị hành chính tương đương cấp huyện.
Năm [[1959]], tỉnh Kon Tum tiếp tục giao làng Dũi, làng Tinh, Làng Xăng, làng B´reo, làng Dật, làng Lũ, làng Rễ, làng Gĩô, làng Trăng cho khu 7 lập thành xã Sơn Tân. Từ đây khu bảy có 10 xã. Giữa năm [[1959]], tỉnh Kon Tum giao cho tỉnh Quảng Ngãi 6 làng của huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi đem 6 làng này nhập với 3 làng của xã Sơn Màu và 1 làng của xã Sơn Kỳ hình thành xã Sơn Lập thuộc Khu 7.
 
Đến năm [[1965]], khuKhu bảy7 chính thức được gọi là huyện Sơn Tây.
 
Năm [[1970]], huyện Sơn Tây cùng các xã Tây Trà Bồng, Đông Trà Bồng (trừ các xã Trà Xuân, Trà Phú, Trà Hoà) lập thành khu Sơn Trà trực thuộc khu V. Đến cuối năm 1972, khu Sơn Trà giải thể, huyện Sơn Tây trở về đơn vị hành chính như trước.
 
Đến cuối năm [[1972]], khu Sơn Trà giải thể, huyện Sơn Tây trở về đơn vị hành chính như trước.
Từ năm 1976, thực hiện chủ trương của TW Đảng và chính phủ, huyện Sơn Tây hợp nhất với huyện Sơn Hà thành một huyện, mang tên huyện Sơn Hà. Sau đó 10 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây hợp nhất thành 4 xã: Sơn Mùa, Sơn Tinh, Sơn Tân và Sơn Dung.
 
ĐánhTừ giánăm đúng đặc thù vùng đất cư trú của dân tộc Ca dong và[[1976]], thực hiện đườngchủ lốitrương đổicủa mới củaTW Đảng: chú trọng đúng mức đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa; Thủ Tướng Chính phủ, chấphuyện thuậnSơn đềTây nghịhợp củanhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi ra Nghị định số 83/NĐ-CP, ngày 06/8/1994, chiavới huyện Sơn Hà thành 2một huyện:, Sơnmang Tâytên huyện Sơn Hà. lúcSau bấyđó giờ10 Sơn Tâytrên trởđịa về đơn vị hành chính cấpbàn huyện vớiSơn tổngTây diệnhợp tíchnhất 41.893thành ha; nhân khẩu 13.315 người; gồm 044: (Sơn TânMùa, Sơn MùaTinh, Sơn DungTân và Sơn Tinh)Dung.
 
Đánh giá đúng đặc thù vùng đất cư trú của dân tộc Ca dong và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng: chú trọng đúng mức đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa; Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận đề nghị của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ra Nghị định số 83/NĐ-CP, ngày 06/8/1994, chia huyện Sơn Hà thành 2 huyện: Sơn Tây và Sơn Hà. lúc bấy giờ Sơn Tây trở về đơn vị hành chính cấp huyện với tổng diện tích 41.893 ha; nhân khẩu 13.315 người; gồm 04 xã (Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Tinh).
Huyện được thành lập ngày [[6 tháng 8]] năm [[1994]] trên cơ sở tách 4 xã: Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân thuộc huyện [[Sơn Hà]] tỉnh Quảng Ngãi.
 
Ngày [[23- tháng 6-]] năm [[1999]], chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành 2 xã: Sơn Tinh và Sơn Lập.
 
Ngày [[23- tháng 12-]] năm [[2008]], chia xã Sơn Dung thành 2 xã: Sơn Dung và Sơn Long; chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Liên; chia xã Sơn Tân thành 2 xã: Sơn Tân và Sơn Màu.
 
==Ghi chú==