Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[6 tháng 8]] năm [[1994]], Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 83/NĐ-CP, chia huyện Sơn Hà thành 2 huyện: Sơn Tây và Sơn Hà. Huyện Sơn Tây với tổng diện tích 41.893 ha, nhân khẩu 13.315 người với 4 xã: Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Tinh.<ref>[https://sontay.quangngai.gov.vn/web/huyen-son-tay/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/khai-quat-ve-lich-su-hinh-thanh-va-qua-trinh-xay-dung-phat-trien?1873632/ KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN SƠN TÂY]</ref>
 
Ngày [[23 tháng 6]] năm [[1999]], Chính phủ ban hành Nghị định số 39/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-39-1999-nd-cp-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-son-tay-duc-pho-ba-to-va-tra-bong-tinh-quang-ngai-45392.aspx/ NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/1999/NĐ-CP VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN SƠN TÂY, ĐỨC PHỔ, BA TƠ VÀ TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI]</ref> chia xã Sơn Mùa thành 2 xã Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành 2 xã Sơn Tinh và Sơn Lập.
Ngày [[23 tháng 6]] năm [[1999]], chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành 2 xã: Sơn Tinh và Sơn Lập.
 
Ngày [[23 tháng 12]] năm [[2008]], chia xã Sơn Dung thành 2 xã: Sơn Dung và Sơn Long; chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Liên; chia xã Sơn Tân thành 2 xã: Sơn Tân và Sơn Màu.