Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phía bắc giáp huyện [[Trà Bồng]].
 
Huyện Sơn Tây có diện tích 382,21&nbsp;km², dân số năm 2019 là 21.174 người<ref name="DSVN2019">{{Chú thích web |url = https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/12/Ket-qua-toan-bo-Tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019.pdf
Huyện có diện tích 38.221 ha và dân số là 23.190 [[loài người|người]]<ref>[http://vbqppl4.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2008/200812/200812230004 Nghị định 10/NĐ-CP ngày 23-12-2008]{{Liên kết hỏng|date=2021-03-29 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>.
|title = Dân số Việt Nam đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 |accessdate = ngày 4 tháng 5 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>, mật độ dân số đạt 55 người/km².
 
==Hành chính==