Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| phân chia hành chính = 9 xã
| thành lập = 1994
| trụ sở UBND = * 1965: thành lập
* 1994: tái lập
| mã hành chính = 530<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| điện thoại = 0255.3.868.279