Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| huyện lỵ = xã [[Sơn Mùa]]<ref>[http://baoquangngai.vn/channel/2024/201612/len-do-thi-loai-v-son-tay-can-nhieu-nguon-luc-2769152/index.htm/ Lên đô thị loại V: Sơn Tây cần nhiều nguồn lực]</ref>
| huyện lỵ = xã [[Sơn Dung]]
| phân chia hành chính = 9 xã
| thành lập = * 1965: thành lập