Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| thời điểm dân số = 2019
| mật độ dân số = 55 người/km<sup>2<sup>
| dân tộc = [[Xơ Đăng]], [[Hrê]], [[Kinh]]
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| thành lập = * 1965: thành lập
* 1994: tái lập
| trụ sở UBND = Đường Đông Trường Sơn, xã Sơn Mùa
| mã hành chính = 530<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| điện thoại = 0255.3.868.279