Khác biệt giữa các bản “Nhu thuật Brasil”

không có tóm lược sửa đổi
 
 
Hiện nay, các giải đấu chủ yếu mang tính cách quốc tế của môn Nhu Thuật Brasil gồm có:
* Giải Nhu Thuật Thế giới (World Jiu- Jitsu Championship): do IBJJF tổ chức và thường được gọi tắt là "Mundial".
* Giải Kỹ Năng Nhu Thuật Thế giới (Mundial De Jiu-Jitsu Esportivo): do Liên Đoàn Kỹ Năng Nhu Thuật Brasil (CBJJE: Confederacao Brasileira De Jiu-Jitsu Esportivo) tổ chức và cũng thường được gọi tắt là "Mundial". Từ năm 2007, giải đấu này mới bắt đầu được tổ chức với tính cách của một giải thế giới.
* Giải Nhu Thuật Gracie Thế giới (The Gracie Jiu-Jitsu World Cup): do Liên Đoàn Nhu Thuật Gracie Quốc tế (IGJJF: International Gracie Jiu-Jitsu Federation) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Khác với các giải đấu mang tính cách thi đấu thể thao như "Mundial" hoặc "Copa Do Mundo De Jiu-Jitsu Olimpico".
* Gracie, Renzo (2003). Mastering Jiu-jitsu. Human Kinetics. pp. 1–233. ISBN 0-7360-4404-3.
* "Martial arts ranking". The similar graduation system of another martial art (Karate). Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2009.
* Gracie, Renzo & Royler (2001). BrasilianBrazilian Jiu-Jitsu: Theory and Technique. Invisible Cities Press Llc. p. 304. ISBN 1-931229-08-2.
 
[[Thể loại:Nhu thuật Brasil| ]]