Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Onggiavn (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của InternetArchiveBot)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
==Phương pháp luận==
Kinh tế chính trị chịu ảnh hưởng của [[triết học chính trị]]. Các trường phái kinh tế chính trị được phát triển dựa trên quan điểm của các trường phái triết học chính trị. [[Chủ nghĩa tự do]] cho rằng nhà nước nên hạn chế can thiệp vào đời sống xã hội. Khi áp dụng quan điểm này vào kinh tế học tạo ra kinh tế chính trị học cổ điển. [[Chủ nghĩa bảo thủ]] quan niệm giá trị tư bản thặng dư thuộc về cá nhân. Đại diện của chủ nghĩa bảo thủ là [[Thomas Hobbes]], [[Leo Strauss]]. Những nhà kinh tế chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ thường phản đối phân phối lại thu nhập, ủng hộ tự do kinh doanh thậm chí ủng hộ bảo hộ mậu dịch. [[Chủ nghĩa xã hội]] tin rằng mỗi"''tư bản không phải là một lực lượng nhân, nó là một lực lượng xã hội''" do đó cần được xã hội điều tiết<ref>Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Phần II: Những người vô sản và những người cộng sản, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, 2017, trích "''Tư bản là một sản phẩm tập thể tạo ra giáchỉ trị thặngthể vận đềuđộng được nhờ sự hoạt động chung của nhiều thành viên củatrong xã hội, nênxét giáđến trịcùng, thặng nhờ đósự manghoạt tínhđộng chấtchung của hộitất docả đócác cầnthành đượcviên trong xã hội. điềuVậy tiếttư bản không phải là một lực lượng cá nhân, nó là một lực lượng xã hội.''"</ref>. Điều này được phản ánh trong kinh tế chính trị học Marxist. [[Chủ nghĩa cộng sản]] cho rằng tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra do đó nó phải thuộc về toàn thể xã hội. Đại diện của chủ nghĩa cộng sản là [[Karl Marx]], [[Friedrich Engels]], [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] và [[Lev Davidovich Trotsky]].
[[Tập tin:Rousseau - Discours sur l'oeconomie politique, 1758 - 5884558.tif|thumb|[[Jean-Jacques Rousseau]], ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758]]
* '''Phương pháp lấy quyền lực làm trung tâm'''. Đây là phương pháp tiếp cận của [[kinh tế chính trị cổ điển]]. Do coi quyền lực là vấn đề trung tâm của chính trị, nên họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức đạt được quyền lực trong nền kinh tế.
26

lần sửa đổi