Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

n
Nghi rối
Thẻ: Đã được lùi sửa
n (Nghi rối)
Thẻ: Lùi tất cả
 
==Phương pháp luận==
Kinh tế chính trị chịu ảnh hưởng của [[triết học chính trị]]. Các trường phái kinh tế chính trị được phát triển dựa trên quan điểm của các trường phái triết học chính trị. [[Chủ nghĩa tự do]] cho rằng nhà nước nên hạn chế can thiệp vào đời sống xã hội. Khi áp dụng quan điểm này vào kinh tế học tạo ra kinh tế chính trị học cổ điển. [[Chủ nghĩa bảo thủ]] nhấnquan mạnhniệm giá trị của nhữngbản địnhthặng chế thuộc tậpvề quán truyền thốngnhân. Đại diện của chủ nghĩa bảo thủ là [[EdmundThomas BurkeHobbes]], [[JosephLeo de MaistreStrauss]]...<ref>[https://www.britannica.com/topic/conservatism Conservatism], Britanica</ref> Những nhà kinh tế chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ thường ủngphản hộđối chủphân nghĩaphối lại bảnthu và xem thị trường là định chế trung tâm của xã hội<ref>Hunter A.nhập, Milofskyủng C.hộ (2007)tự Thedo Conservativekinh View:doanh Markets,thậm Inequality,chí andủng Socialhộ Efficiency.bảo In:hộ Pragmaticmậu Liberalism. Palgrave Macmillan, New York.</ref>dịch. [[Chủ nghĩa xã hội]] tin rằng mỗinhânthể khôngtạo sốngra hoặcgiá làmtrị việcthặng lập với nhau mà hợp tác với nhau do đó mọi thứ do con người làm rađềumộtthành sảnviên phẩmcủa xã hội nên mọigiá ngườitrị đóngthặng góp vàođó việcmang tạotính rachất sản phẩm đều được phép có một phần trong đó. Xã hội nên sở hữu hoặc ít nhất kiểm soát tài sản để đem lại lợi ích cho tất cả thành viên của nó.<ref>[https://www.britannica.com/topic/socialism Socialism], Britanica, trích "According to the socialist view, individuals do notđó livecần orđược work in isolation but live in cooperation withhội oneđiều anothertiết. Furthermore,Điều everythingnày thatđược peoplephản produceánh istrong inkinh sometế sensechính a social product, and everyone who contributes to the production of a good is entitled to a share in it. Society as a whole, therefore, should own or at least control property for the benefit of alltrị itshọc membersMarxist."</ref> [[Chủ nghĩa cộng sản]] cho rằng "''tưtăng bảntrưởng khôngkinh phải là một lực lượng cá nhân, nó là một lực lượng xã hội''"<ref>Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, [https://www.marxists.org/vietnamese/marxtế-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm Phần II: Những người vô sản và những người cộng sản], C.Mác và Ph.Ănggen, 1848, trích "''Tư bản là một sản phẩm tập thể và nó chỉ có thể vận động được là nhờ sự hoạt động chung của nhiều thành viên trong xã hội, xétdo đếngiá cùng,trị thặng nhờ sự hoạt động chung của tất cả các thành viên trong xã hội. Vậysinh tư bản không phải là một lực lượng cá nhân, nó là một lực lượng xã hội.''"</ref>ra do đó nó phải thuộc về toàn thể xã hội. Đại diện của chủ nghĩa cộng sản là [[Karl Marx]], [[Friedrich Engels]], [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] và [[Lev Davidovich Trotsky]].
[[Tập tin:Rousseau - Discours sur l'oeconomie politique, 1758 - 5884558.tif|thumb|[[Jean-Jacques Rousseau]], ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758]]
* '''Phương pháp lấy quyền lực làm trung tâm'''. Đây là phương pháp tiếp cận của [[kinh tế chính trị cổ điển]]. Do coi quyền lực là vấn đề trung tâm của chính trị, nên họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức đạt được quyền lực trong nền kinh tế.