Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

là sao ?
n (Nghi rối)
Thẻ: Lùi tất cả
(là sao ?)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
 
==Phương pháp luận==
Kinh tế chính trị chịu ảnh hưởng của [[triết học chính trị]]. Các trường phái kinh tế chính trị được phát triển dựa trên quan điểm của các trường phái triết học chính trị. [[Chủ nghĩa tự do]] cho rằng nhà nước nên hạn chế can thiệp vào đời sống xã hội. Khi áp dụng quan điểm này vào kinh tế học tạo ra kinh tế chính trị học cổ điển. [[Chủ nghĩa bảo thủ]] quannhấn niệmmạnh giá trị của bảnnhững thặngđịnh chế thuộc vềtập quán nhântruyền thống. Đại diện của chủ nghĩa bảo thủ là [[ThomasEdmund HobbesBurke]], [[LeoJoseph Straussde Maistre]]...<ref>[https://www.britannica.com/topic/conservatism Conservatism], Britanica</ref> Những nhà kinh tế chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ thường phảnủng đốihộ phânchủ phốinghĩa lại thubản nhậpvà xem thị trường là định chế trung tâm của xã hội<ref>Hunter A., ủngMilofsky hộC. tự(2007) doThe kinhConservative doanhView: thậmMarkets, chíInequality, ủngand hộSocial bảoEfficiency. hộIn: mậuPragmatic dịchLiberalism. Palgrave Macmillan, New York.</ref>. [[Chủ nghĩa xã hội]] tin rằng mỗithểnhân tạokhông rasống giáhoặc trịlàm thặngviệc đềulập với nhau mà hợp tác với nhau do đó mọi thứ do con người làm rathànhmột viênsản củaphẩm xã hội nên giámọi trịngười thặngđóng góp đóvào mangviệc tínhtạo chấtra sản phẩm đều được phép có một phần trong đó. Xã hội nên sở hữu hoặc ít nhất kiểm soát tài sản để đem lại lợi ích cho tất cả thành viên của nó.<ref>[https://www.britannica.com/topic/socialism Socialism], Britanica, trích "According to the socialist view, individuals do đónot cầnlive đượcor work hộiin isolation but live in cooperation with điềuone tiếtanother. ĐiềuFurthermore, nàyeverything đượcthat phảnpeople ánhproduce trongis kinhin tếsome chínhsense trịa social product, and everyone who contributes to the production of a good is entitled to a share in it. Society as a whole, therefore, should own or at least control property for the benefit of all họcits Marxistmembers."</ref> [[Chủ nghĩa cộng sản]] cho rằng tăng"''tư trưởngbản kinhkhông tếphải là một lực lượng cá nhân, nó là một lực lượng xã hội''"<ref>Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, [https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm Phần II: Những người vô sản và những người cộng sản], C.Mác và Ph.Ănggen, 1848, trích "''Tư bản là một sản phẩm tập thể và nó chỉ có thể vận động được là nhờ sự hoạt động chung của nhiều thành viên trong xã hội, doxét giáđến trịcùng, thặng nhờ sự hoạt động chung của tất cả các thành viên trong xã hội. sinhVậy ratư bản không phải là một lực lượng cá nhân, nó là một lực lượng xã hội.''"</ref> do đó nó phải thuộc về toàn thể xã hội. Đại diện của chủ nghĩa cộng sản là [[Karl Marx]], [[Friedrich Engels]], [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] và [[Lev Davidovich Trotsky]].
[[Tập tin:Rousseau - Discours sur l'oeconomie politique, 1758 - 5884558.tif|thumb|[[Jean-Jacques Rousseau]], ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758]]
* '''Phương pháp lấy quyền lực làm trung tâm'''. Đây là phương pháp tiếp cận của [[kinh tế chính trị cổ điển]]. Do coi quyền lực là vấn đề trung tâm của chính trị, nên họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức đạt được quyền lực trong nền kinh tế.
26

lần sửa đổi