Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hãng phát triển trò chơi điện tử”

 
=== Hãng phát triển bên thứ hai ===
Hãng phát triển bên thứ hai là một thuật ngữ thông dụng do những người đam mê trò chơi và phương tiện truyền thông dùng để mô tả các xưởng game nhận hợp đồng phát triển từ công ty sở hữu nền tảng, và phát triển game độc quyền cho nền tảng đó. Điều này có nghĩa là là hãng phát triển bên thứ hai không thuộc sở hữu và không bắt buộc phải làm game độc quyền cho công ty bên thứ nhất.<ref>{{cite magazine|date=March 1996|title=The Next Generation 1996 Lexicon A to Z: Second Party|publisher=[[Imagine Media]]|issue=15|page=40|magazine=[[Next Generation (magazine)|Next Generation]]}}</ref> Để cân bằng giữa việc không thể phát hành game của họ cho các nền tảng khác, các hãng phát triển bên thứ hai thường được cấp phí bản quyền cao hơn các hãng bên thứ ba.<ref name="NGen30" /> Các xưởng này có thể thỏa thuận xuất bản độc quyền (hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác) với chủ sở hữu nền tảng, nhưng duy trì tính độc lập, để khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng thì họ có thể tiếp tục phát triển game cho các nhà xuất bản khác nếu họ muốn. Ví dụ: ban đầu [[HAL Laboratory]] phát triển game trên máy tính cá nhân như MSX, sau đó họ đã trở thành một trong những hãng phát triển bên thứ hai đầu tiên của công ty Nintendo, phát triển game dành riêng cho các máy chơi game của Nintendo, bắt đầu từ Famicom.<ref>{{cite web|url=https://kotaku.com/the-studio-behind-smash-bros-and-kirby-hal-laboratory-1687219609|title=The Studio Behind Smash Bros. And Kirby, HAL Laboratory Turns 35 Today|last=Fahey|first=Mike|date=February 21, 2015|work=[[Kotaku]]|accessdate=March 25, 2021}}</ref>
 
=== Hãng phát triển bên thứ ba ===
 
==== Các nhàhãng phát triển độc lập ====
{{See also|Trò chơi điện tử độc lập|Phát triển trò chơi điện tử độc lập}}
Các nhàhãng phát triển độc lập là các nhàhãng phát triển phần mềm không chịu phụ thuộc, sở hữu hay sự giúp đỡ của các nhà phát hành. Một số trong số họ tự phát hành trò chơi của mình. Với việc không có sự giúp sức và các hoạt động tiếp thị từ các nhà phát hành, trò chơi của họ thường không có sự phổ biến, đánh giá và công nhận. Tuy vậy, các công ty này có thể tự do thiết kế các chủ đề, cách chơi của trò chơi mà không lo các nhà phát hành quấy nhiễu cũng như không phải chia tiền lợi tức của trò chơi.
 
== Xem thêm ==
* [[Danh sách hãng phát triển trò chơi điện tử]]
** [[Danh sách hãng phát triển trò chơi độc lập]]
* [[Công nghiệp trò chơi điện tử#Thông lệ|Công nghiệp trò chơi điện tử]]
 
==Tham khảo==
[[Thể loại:Nhà phát triển trò chơi điện tử| ]]
[[Thể loại:Phát triển trò chơi máy tính]]
{{sơ khai videogame}}