Mạnh An

Gia nhập ngày 2 tháng 2 năm 2020
-
(-)
{{DISPLAYTITLE:<span style="font-size:0%;"><font color="#FFFFFF" face="Calibri">'''''Thành viên:''Mạnh An'''''</font></span>}}{{Đi học|kỳ thi=yes}}<div style="min-width: 1000px; max-width:1000px; position:relative ; border:1px solid #EEE; box-shadow: 0px 0px 8px rgba(0.2, 0.2, 0.2, 0.5); margin:0 auto 0 auto; padding:10px 20px; box-shadow:0px 3px 5px -2px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius:3px; background:#FFF;">{{Wikibreak|||message=Tạm Wikibreak một thời gian. Tôi sẽ đi các dự án khác, nếu bạn nào muốn tìm tôi, nhắn qua dự án Wikimedia nào cũng được, ngoại trừ Wikipedia}}<div style="opacity: 0.8; -moz-opacity: 0.8;">
<div style="opacity: 0.8; -moz-opacity: 0.8;">
<div style="position:absolute; top:50px; right:100px; transform:rotateZ(0deg);">
<div style="background: #fff; overflow: hidden; position: relative; height: 100px; width: 100px; border-radius: 50%; box-shadow: 0px 3px 5px 1px rgba(0,0,0,0.1)"><div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translateY(-50%) translateX(-50%);"></div>
[[File:Leaves-3923413 1920.jpg|100x100px]]<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translateY(-50%) translateX(-50%);"></div>
</div></div></div>
<!-- 1 -->
17.791

lần sửa đổi