Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
:[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:22, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
::Cái [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt/Quy_ch%E1%BA%BF_bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_tr%C3%AAn_Wikipedia_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t#PH%E1%BA%A6N_II_-_CH%C6%AF%C6%A0NG_III_(1) biểu quyết để thông qua quy chế biểu quyết] chỉ nói là "Riêng biểu quyết bầu chọn bài viết, mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết nhưng chỉ có thành viên đảm bảo các yêu cầu sau mới có quyền bỏ phiếu". Do đó, tôi hiểu là mọi autoconfirmed đều có quyền mở biểu quyết, còn "Mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu" là dành cho những người muốn bỏ phiếu. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 11:36, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
:::Cái này do ThiênĐế98 kẹp vào. – [[b:vi:User:Đức Anh|Đức Anh]] <span style="font-size:0%">[[User:Đức Anh]]</span>([[b:vi:User talk:Đức Anh|thảo luận]]) 11:43, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)