Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Các chưởng quản quân đội của Nguyễn Ánh”

không có tóm lược sửa đổi
 
| image =
| liststyle = text-align:center
| list1 = [[Nguyễn Văn Thành (quan nhà Nguyễn)|Tiền quân Nguyễn Văn Thành]]{{•w}} [[Lê Văn Duyệt|Tả quân Lê Văn Duyệt]]{{•w}} [[Nguyễn Huỳnh Đức|Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức]]{{•w}} [[Võ Tánh|Hậu quân Võ Tánh]]
}}
<noinclude>