Khác biệt giữa các bản “Bảng tổng sắp huy chương thế vận hội mùa hè 2020”

Trang mới: “<onlyinclude>{{Medals table | caption = Bảng tổng sắp huy chương thế vận hội mùa hè 2020 | host = Nước chủ nhà (Nhật Bản) | show_limit = <includeonly>10</includeonly> | remaining_link = Remaining Teams | flag_template = flagIOCteam | event = 2020 Summer | team = NOC | gold_CHN = 3 | silver_CHN = 0 | bronze_CHN = 1 |…”
(Trang mới: “<onlyinclude>{{Medals table | caption = Bảng tổng sắp huy chương thế vận hội mùa hè 2020 | host = Nước chủ nhà (Nhật Bản) | show_limit = <includeonly>10</includeonly> | remaining_link = Remaining Teams | flag_template = flagIOCteam | event = 2020 Summer | team = NOC | gold_CHN = 3 | silver_CHN = 0 | bronze_CHN = 1 |…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)