Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niết-bàn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{Buddhism}}
{{portal|Phật giáo}}
'''Niết-bàn''' là một khái niệm [[Phật giáo]], [[Ấn Độ giáo]]; là sự cuối cùng để [[giải thoát]] của tất cả nhà tu hành ở cả hai. Tuy vậy, Phật giáo nhìn nhận niết bàn là trạng thái diệt tận được tham ái, sân hận và si mê để sinh linh đạt đến trạng thái tâm thức hạnh phúc tuyệt đối. Ấn Độ giáo cho niết bàn là sự trở về của linh hồn cá nhân (Atman) với linh hồn vũ trụ (Brahman), của tiểu ngã về với đại ngã và là sự tuyệt đối hóa như một địa điểm hoặc ý thức.