Khác biệt giữa các bản “Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa hè 2020”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| host = Nước chủ nhà (Nhật Bản)
| show_limit = <includeonly>10</includeonly>
| remaining_link = [[Thế vận hội Mùa hè 2020#Bảng tổng sắp huy chương|Các NOCđoàn còn lại]]
| flag_template = flagIOCteam
| event = 2020 Summer
| team = TeamĐoàn
| gold_CHN = 4 | silver_CHN = 1 | bronze_CHN = 3 | | gold_JPN = 3 | silver_JPN = 1 | bronze_JPN = 0 | host_JPN = yes | gold_USA = 2 | silver_USA = 2 | bronze_USA = 4 | | gold_AUS = 1 | silver_AUS = 1 | bronze_AUS = 1 | | gold_ROC = 1 | silver_ROC = 1 | bronze_ROC = 1 | | gold_ITA = 1 | silver_ITA = 1 | bronze_ITA = 0 | | gold_TUN = 1 | silver_TUN = 1 | bronze_TUN = 0 | | gold_KOR = 1 | silver_KOR = 0 | bronze_KOR = 2 |  | gold_ECU = 1 | silver_ECU = 0 | bronze_ECU = 0 | | gold_HUN = 1 | silver_HUN = 0 | bronze_HUN = 0 |  | gold_KOS = 1 | silver_KOS = 0 | bronze_KOS = 0 | | gold_IRI = 1 | silver_IRI = 0 | bronze_IRI = 0 | | gold_THA = 1 | silver_THA = 0 | bronze_THA = 0 | ​| gold_CAN = 0 | silver_CAN = 2 | bronze_CAN = 0 | | gold_SRB = 0 | silver_SRB = 1 | bronze_SRB = 1 | | gold_BEL = 0 | silver_BEL = 1 | bronze_BEL = 0 | | gold_BRA = 0 | silver_BRA = 1 | bronze_BRA = 0 | | gold_BUL = 0 | silver_BUL = 1 | bronze_BUL = 0 | | gold_ESP = 0 | silver_ESP = 1 | bronze_ESP = 0 |  | gold_IND = 0 | silver_IND = 1 | bronze_IND = 0 | | gold_NED = 0 | silver_NED = 1 | bronze_NED = 0 | | gold_ROU = 0 | silver_ROU = 1 | bronze_ROU = 0 | | gold_TPE = 0 | silver_TPE = 1 | bronze_TPE = 0 | | gold_EST = 0 | silver_EST = 0 | bronze_EST = 1 | | gold_FRA = 0 | silver_FRA = 0 | bronze_FRA = 1 | | gold_GER = 0 | silver_GER = 0 | bronze_GER = 1 | | gold_INA = 0 | silver_INA = 0 | bronze_INA = 1 | | gold_ISR = 0 | silver_ISR = 0 | bronze_ISR = 1 | | gold_KAZ = 0 | silver_KAZ = 0 | bronze_KAZ = 1 | | gold_MEX = 0 | silver_MEX = 0 | bronze_MEX = 1 | | gold_MGL = 0 | silver_MGL = 0 | bronze_MGL = 1 | | gold_SLO = 0 | silver_SLO = 0 | bronze_SLO = 1 | | gold_SUI = 0 | silver_SUI = 0 | bronze_SUI = 1 | | gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 1 |
| gold_CHN = 3 | silver_CHN = 0 | bronze_CHN = 2 |
| gold_JPN = 2 | silver_JPN = 1 | bronze_JPN = 0 | host_JPN = yes
| gold_USA = 1 | silver_USA = 2 | bronze_USA = 3 |
| gold_AUS = 1 | silver_AUS = 1 | bronze_AUS = 1 |
| gold_1 = 1 | silver_1 = 1 | bronze_1 = 1 | name_1 = ROC
| gold_ITA = 1 | silver_ITA = 1 | bronze_ITA = 0 |
| gold_TUN = 1 | silver_TUN = 1 | bronze_TUN = 0 |
| gold_KOR = 1 | silver_KOR = 0 | bronze_KOR = 2 |
| gold_ECU = 1 | silver_ECU = 0 | bronze_ECU = 0 |
| gold_HUN = 1 | silver_HUN = 0 | bronze_HUN = 0 |
| gold_KOS = 1 | silver_KOS = 0 | bronze_KOS = 0 |
| gold_IRI = 1 | silver_IRI = 0 | bronze_IRI = 0 |
| gold_THA = 1 | silver_THA = 0 | bronze_THA = 0 |
| gold_SRB = 0 | silver_SRB = 1 | bronze_SRB = 1 |
| gold_BEL = 0 | silver_BEL = 1 | bronze_BEL = 0 |
| gold_BUL = 0 | silver_BUL = 1 | bronze_BUL = 0 |
​| gold_CAN = 0 | silver_CAN = 1 | bronze_CAN = 0 |
| gold_ESP = 0 | silver_ESP = 1 | bronze_ESP = 0 |
| gold_IND = 0 | silver_IND = 1 | bronze_IND = 0 |
| gold_NED = 0 | silver_NED = 1 | bronze_NED = 0 |
| gold_ROU = 0 | silver_ROU = 1 | bronze_ROU = 0 |
| gold_TPE = 0 | silver_TPE = 1 | bronze_TPE = 0 |
| gold_EST = 0 | silver_EST = 0 | bronze_EST = 1 |
| gold_FRA = 0 | silver_FRA = 0 | bronze_FRA = 1 |
| gold_INA = 0 | silver_INA = 0 | bronze_INA = 1 |
| gold_ISR = 0 | silver_ISR = 0 | bronze_ISR = 1 |
| gold_KAZ = 0 | silver_KAZ = 0 | bronze_KAZ = 1 |
| gold_MEX = 0 | silver_MEX = 0 | bronze_MEX = 1 |
| gold_MGL = 0 | silver_MGL = 0 | bronze_MGL = 1 |
| gold_SLO = 0 | silver_SLO = 0 | bronze_SLO = 1 |
| gold_SUI = 0 | silver_SUI = 0 | bronze_SUI = 1 |
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 1 |