Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biên độ”

sửa
(Thêm đề mục)
(sửa)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{unreferenced|date=tháng 3 2020}}
'''Biên độ''' là một [[đại lượng vô hướng]], không âm đặc trưng cho độ lớn của [[dao x = A cos(ωt+φ) thì A là biên độ dao động]] (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).
 
Trong tín hiệu hình sin x = A sin(ωt+φ) thì A là biên độ dao động (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).
 
 
== Biên độ phụ ==
Người dùng vô danh