Khác biệt giữa các bản “Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa hè 2020”

(sửa tham số bí thư, Executed time: 00:00:04.1071500 using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| event = Mùa hè 2020
| team = Đoàn
| gold_CHNgold_JPN = 58 | silver_CHNsilver_JPN = 12 | bronze_CHNbronze_JPN = 3 | host_JPN = yes
| gold_JPNgold_USA = 57 | silver_JPNsilver_USA = 13 | bronze_JPNbronze_USA = 06 | host_JPN = yes
| gold_USAgold_CHN = 26 | silver_USAsilver_CHN = 25 | bronze_USAbronze_CHN = 47 |
| gold_KORgold_OAR = 24 | silver_KORsilver_OAR = 05 | bronze_KORbronze_OAR = 3 |
| gold_OARgold_GBR = 14 | silver_OARsilver_GBR = 25 | bronze_OARbronze_GBR = 1 |
| gold_AUS = 13 | silver_AUS = 1 | bronze_AUS = 13 |
| gold_ITAgold_KOS = 12 | silver_ITAsilver_KOS = 10 | bronze_ITAbronze_KOS = 10 |
| gold_KOSgold_ITA = 1 | silver_KOSsilver_ITA = 04 | bronze_KOSbronze_ITA = 04 |
| gold_FRA = 01 | silver_FRA = 02 | bronze_FRA = 12 |
| gold_INAgold_CAN = 01 | silver_INAsilver_CAN = 03 | bronze_INAbronze_CAN = 1 |
| gold_BRAgold_HUN = 01 | silver_BRAsilver_HUN = 1 | bronze_BRAbronze_HUN = 0 |
| gold_TUN = 1 | silver_TUN = 1 | bronze_TUN = 0 |
| gold_SUIgold_UZB = 01 | silver_SUIsilver_UZB = 0 | bronze_SUIbronze_UZB = 10 |
| gold_SLO = 01 | silver_SLO = 0 | bronze_SLO = 1 |
| gold_UKRgold_AUT = 01 | silver_UKRsilver_AUT = 0 | bronze_UKRbronze_AUT = 10 |
| gold_BER = 1 | silver_BER = 0 | bronze_BER = 0 |
| gold_CRO = 1 | silver_CRO = 0 | bronze_CRO = 1 |
| gold_ECU = 1 | silver_ECU = 0 | bronze_ECU = 0 |
| gold_HUNgold_HKG = 1 | silver_HUNsilver_HKG = 0 | bronze_HUNbronze_HKG = 0 |
| gold_KOS = 1 | silver_KOS = 0 | bronze_KOS = 0 |
| gold_IRI = 1 | silver_IRI = 0 | bronze_IRI = 0 |
| gold_AUTgold_NOR = 1 | silver_AUTsilver_NOR = 0 | bronze_AUTbronze_NOR = 0 |
| gold_PHI = 1 | silver_PHI = 0 | bronze_PHI = 0 |
| gold_THA = 1 | silver_THA = 0 | bronze_THA = 0 |
| gold_CANgold_NED = 0 | silver_CANsilver_NED = 23 | bronze_CANbronze_NED = 0 |
| gold_NEDgold_BRA = 0 | silver_NEDsilver_BRA = 2 | bronze_NEDbronze_BRA = 02 |
| gold_TPE = 0 | silver_TPE = 2 | bronze_TPE = 2 |
| gold_GEO = 0 | silver_GEO = 2 | bronze_GEO = 0 |
| gold_CZE = 0 | silver_CZE = 1 | bronze_CZE = 1 |
| gold_ESP = 0 | silver_ESP = 1 | bronze_ESP = 1 |
| gold_INA = 0 | silver_INA = 1 | bronze_INA = 1 |
| gold_SRB = 0 | silver_SRB = 1 | bronze_SRB = 1 |
| gold_SUI = 0 | silver_SUI = 1 | bronze_SUI = 1 |
| gold_BEL = 0 | silver_BEL = 1 | bronze_BEL = 0 |
| gold_BRA = 0 | silver_BRA = 1 | bronze_BRA = 0 |
| gold_BUL = 0 | silver_BUL = 1 | bronze_BUL = 0 |
| gold_ESPgold_COL = 0 | silver_ESPsilver_COL = 1 | bronze_ESPbronze_COL = 0 |
| gold_INDgold_DEN = 0 | silver_INDsilver_DEN = 1 | bronze_INDbronze_DEN = 0 |
| gold_IND = 0 | silver_IND = 1 | bronze_IND = 0 |
| gold_JOR = 0 | silver_JOR = 1 | bronze_JOR = 0 |
| gold_ROU = 0 | silver_ROU = 1 | bronze_ROU = 0 |
| gold_TPEgold_GER = 0 | silver_TPEsilver_GER = 10 | bronze_TPEbronze_GER = 03 |
| gold_GERgold_KAZ = 0 | silver_GERsilver_KAZ = 0 | bronze_GERbronze_KAZ = 23 |
| gold_EGY = 0 | silver_EGY = 0 | bronze_EGY = 2 |
| gold_MGL = 0 | silver_MGL = 0 | bronze_MGL = 2 |
| gold_TUR = 0 | silver_TUR = 0 | bronze_TUR = 2 |
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 2 |
| gold_CIV = 0 | silver_CIV = 0 | bronze_CIV = 1 |
| gold_EST = 0 | silver_EST = 0 | bronze_EST = 1 |
| gold_FRA = 0 | silver_FRA = 0 | bronze_FRA = 1 |
| gold_INA = 0 | silver_INA = 0 | bronze_INA = 1 |
| gold_ISR = 0 | silver_ISR = 0 | bronze_ISR = 1 |
| gold_KAZgold_KUW = 0 | silver_KAZsilver_KUW = 0 | bronze_KAZbronze_KUW = 1 |
| gold_MEX = 0 | silver_MEX = 0 | bronze_MEX = 1 |
| gold_MGLgold_NZL = 0 | silver_MGLsilver_NZL = 0 | bronze_MGLbronze_NZL = 1 |
| gold_SLO = 0 | silver_SLO = 0 | bronze_SLO = 1 |
| gold_SUI = 0 | silver_SUI = 0 | bronze_SUI = 1 |
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 1 |
 
 
}}</onlyinclude>