Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Triều Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{pp|small=yes}}
{{Infobox military conflict
| conflict = Chiến tranh Triều Tiên<br/><small>Ở [[Đệ Nhất Đại Hàn Dân Quốc|Đại Hàn Dân Quốc]]: ({{lang|ko|한국전쟁, 6·25 전쟁}})</small><br /><small>Ở [[Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên]]: ({{lang|ko|조국해방전쟁}})</small>
| partof = [[Chiến tranh Lạnh]] và [[Xung đột liên Triều|Xung đột Liên Triều]]
| image = Korean War Montage 2.png
* {{flagdeco|Soviet Union|1936|size=23px}} 26,000<ref name="Whipped">{{cite journal|last1=Kolb |first1=Richard K. |year=1999 |title=In Korea we whipped the Russian Air Force |journal=VFW Magazine |volume=86 |issue=11 |url=https://www.questia.com/read/1P3-43694886 |access-date=17 February 2013 |quote=Soviet involvement in the Korean War was on a large scale. During the war, 72,000 Soviet troops (among them 5,000 pilots) served along the Yalu River in Manchuria. At least 12 air divisions rotated through. A peak strength of 26,000 men was reached in 1952. }}</ref>
}}
'''Cùng nhau:''' 1,742,000<br />
'''Tổng cộng:<br />{{flagdeco|China|1949|size=23px}} 2,970,000<ref name="xu" /><br>{{flagdeco|Soviet Union|1936|size=23px}} 72,000<ref name="Whipped"/><br /><br />
<small>Ghi chú: Tất cả các con số đều có thể thay đổi theo nguồn. Bảng này chỉ tính các con số cao nhất khi các lực lượng thay đổi theo cục diện chiến tranh.</small>