Khác biệt giữa các bản “Trận Taejon”

không có tóm lược sửa đổi
|status =
|combatants_header =
|combatant1 ={{flagcountry|United States|1912|23px}}<br>{{flagcountry|South Korea|1948|size=23pxNations}}
|combatant2* ={{flagcountry|NorthUnited KoreaStates|1912|size=23px}}
* {{flagcountry|First Republic of Korea|size=23px}}
|combatant2 ={{flagcountry|North Korea|1948}}
|commander1 ={{flagicon|United States|1912|23px}} [[William F. Dean]] {{POW}}
|commander2 ={{flagicon|North Korea}} [[Lee Kwon Mu]]{{sfn|Alexander|2003|p=134}}<br>{{flagicon|North Korea}} Lee Yong Ho{{sfn|Appleman|1998|p=350}}