Khác biệt giữa các bản “Paranoid (bài hát của Black Sabbath)”

Trang mới: “{{Thông tin bài hát | name = Paranoid | cover = Bìa đĩa Paranoid của Black Sabbath 1970.jpg | alt = | type = single | artist = Black Sabbath | album = Paranoid | B-side = "The Wizard" | released = 7 tháng 8 năm 1970 <ref name=GRD65>{{chú thích sách|last=Strong|first=M. C.|title=The Great Rock Discography|url=https://archive.org/details…”
(Trang mới: “{{Thông tin bài hát | name = Paranoid | cover = Bìa đĩa Paranoid của Black Sabbath 1970.jpg | alt = | type = single | artist = Black Sabbath | album = Paranoid | B-side = "The Wizard" | released = 7 tháng 8 năm 1970 <ref name=GRD65>{{chú thích sách|last=Strong|first=M. C.|title=The Great Rock Discography|url=https://archive.org/details…”)
(Không có sự khác biệt)