Khác biệt giữa các bản “Changes (bài hát của Black Sabbath)”

Trang mới: “{{Thông tin bài hát | name = Changes | cover = | alt = | type = song | artist = Black Sabbath | album = Vol. 4 | released = 25 tháng 9 năm 1972<ref>{{Chú thích web|url=https://genius.com/Black-sabbath-changes-lyrics|title=Black Sabbath – Changes|access-date=23 tháng 4 năm 2021|website=Genius.com}}</ref> | recorded = 1972 | studio = | venue = | genre = Soft rock | length…”
(Trang mới: “{{Thông tin bài hát | name = Changes | cover = | alt = | type = song | artist = Black Sabbath | album = Vol. 4 | released = 25 tháng 9 năm 1972<ref>{{Chú thích web|url=https://genius.com/Black-sabbath-changes-lyrics|title=Black Sabbath – Changes|access-date=23 tháng 4 năm 2021|website=Genius.com}}</ref> | recorded = 1972 | studio = | venue = | genre = Soft rock | length…”)
(Không có sự khác biệt)