Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2021/Tuần 30”

:{{u|DHN}} Tôi đã cập nhật phần nội dung phim. Tôi thấy là bài danh sách liên hoan phim thì đâu có vấn đề gì hơn, trước nay đâu thiếu bài danh sách được chọn, hơn nữa bài này còn trực tiếp nhắc đến chủ thể nữa. Phiền DHN xem xét đưa cả 3 bài lên bản tin. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 11:05, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
::{{reply|Mintu Martin}} Theo tôi nhớ thì những danh sách được chọn đều có nội dung kèm theo khá dài chứ không phải đơn thuần là danh sách. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 20:35, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
::{{Phản đối mạnh}} Tôi kịch liệt phản đối việc lượt bài danh sách Liên hoan phim Cannes đi, đồng thời thấy luận điểm của {{u|DHN}} là thiếu thuyết phục và không thỏa đáng. Bằng chứng là những bài mà bạn cho "thuần danh sách" vẫn được lên bản tin: [[Danh sách những website phổ biến nhất|danh sách 1]] và [[Liên hoan phim Cannes 2017]]. Vì thế tôi đề nghị bạn sửa lại in đậm tên bài trên bản tin.
:::Nhờ tag hai bạn {{u|Băng Tỏa}} và {{u|NguoiDungKhongDinhDanh}} làm chứng, đòi lại công bằng cho tôi. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 04:40, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
:{{ping|DHN}}