Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chú thích Wikisource”

dùng alias để các lần dùng bản mẫu cũ vẫn dùng được theo thứ tự tham số
(Hồi sửa về bản sửa đổi 64287107 của Lệ Xuân (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa Đã được lùi sửa
(dùng alias để các lần dùng bản mẫu cũ vẫn dùng được theo thứ tự tham số)
Thẻ: Đã được lùi sửa
-->{{#invoke:template wrapper|{{#if:{{{_debug|}}}|list|wrap}}|_template=citation
|_exclude=anchor, class, contribution, firsticon, iconfirst, noicon, plainchapter, plaintitle, prescript, scan, wslanguage, wslink, wsat, wspage, wspages, vb, _debug
<!-- |_alias-map=1:title, 2:author, 3:language
<!--|_reuse=chapter, title, page, pages, at, language <!-- these are reused --> -->
|title = {{
#if:{{{plaintitle|}}}