Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
* Dân tộc [[Người Việt|Kinh]] chiếm đa số.
* Các cơ sở tôn giáo: Đình thần Hòa Lạc, Miếu LinhLịnh Ngài, Chùa Hòa Hưng Tự.
* Người dân theo đạo [[Phật giáo Hòa Hảo]] chiếm đa số, ngoài ra còn có các tôn giáo khác.
 
Người dùng vô danh