Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chú thích Wikisource”

n
không có tóm lược sửa đổi
(dùng alias để các lần dùng bản mẫu cũ vẫn dùng được theo thứ tự tham số)
Thẻ: Đã được lùi sửa
n
Thẻ: Lùi lại thủ công
|_exclude=anchor, class, contribution, firsticon, iconfirst, noicon, plainchapter, plaintitle, prescript, scan, wslanguage, wslink, wsat, wspage, wspages, vb, _debug
|_alias-map=1:title, 2:author, 3:language
<!--|_reuse=chapter, title, page, pages, at, language <!-- these are reused --> -->
|title = {{
#if:{{{plaintitle|}}}