Khác biệt giữa các bản “Ngô Đình Diệm”

→‎Trở thành Tổng thống: huy hiệu đúng có chữ "Tổng-thống"
n (→‎Từ chối tổng tuyển cử: thay các đoạn trích bằng lời lẽ chính xác trong lời tuyên bố)
(→‎Trở thành Tổng thống: huy hiệu đúng có chữ "Tổng-thống")
{{Chính|Cuộc trưng cầu dân ý miền Nam Việt Nam, 1955}}
[[Tập tin:Presidential Standard of South Vietnam (1955-1963).png|Hiệu kỳ ''[[Tiết trực tâm hư]]'' của [[Tổng thống]] Ngô Đình Diệm|150px|nhỏ|phải]]
[[Tập tin:CoatEmblem of Armsthe President of Souththe VietnamRepublic (1955of -Vietnam 1957(1955–1957) 01.svg|[[Huy hiệu]] [[Tổng thống]] [[Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam|Đệ Nhất Cộng hòa]]|150px|nhỏ|phải]]
[[Tập tin:Dấu triện Phủ Tổng thống Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam.jpg|Dấu [[triện]] của Nha Tổng giám đốc xã hội trực thuộc [[Dinh Độc Lập|Phủ Tổng thống]] [[Việt Nam Cộng hòa]]|150px|nhỏ|phải]]
Khi [[Quốc trưởng]] [[Bảo Đại]] ra lệnh cho Ngô Đình Diệm sang [[Pháp]] để tường trình về việc trấn áp Bình Xuyên thì ông đã sửa soạn ra đi nhưng những người ủng hộ ông can ngăn. Theo tướng [[Trần Văn Đôn]] thì Bảo Đại dự định khi Ngô Đình Diệm ra khỏi nước sẽ cách chức ngay, đưa [[Lê Văn Viễn]], Tư lệnh [[Lực lượng Bình Xuyên|Bình Xuyên]] lên làm [[Thủ tướng]].<ref name="tienhung"/>