Khác biệt giữa các bản “Katalin Karikó”

(Bổ sung chút thông tin và nguồn trích dẫn)
Katalin Karikó sinh ngày 17 tháng 1 năm 1955 tại [[Kisújszállás]] và lớn lên tại thị trấn nhỏ này của miền Trung Đông [[Hungary]].
 
* 1955 - 1973 học sinh phổ tythôngthông.
* 1973 - 1978 Sinh viên Đại học, Đại học Szeged, Szeged, Hungary
* 1978 - 1982 Nghiên cứu sinh, Đại học Szeged, Szeged, Hungary