Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Dòng 33:
Nghị định '''57-CP'''<ref>Nghị định 57-CP điều chỉnh địa giới thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Càng Long, Cầu Ngang, Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh</ref> ngày [[03 tháng 10]] năm [[1996]] của [[Chính phủ]] về việc điều chỉnh địa giới thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện [[Càng Long]], [[Cầu Ngang]], [[Châu Thành]], [[Tiểu Cần]], tỉnh [[Trà Vinh]]. Theo đó, thành lập thị trấn Càng Long trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Cẩm.
 
==Xã hội==
==Y tế và Giáo dục==
===Y tế===
Xã có 1 trạm y tế đặt tại ấp số 4 là Trạm Y Tế Xã Mỹ Cẩm.
Dòng 39:
===Giáo dục===
Trên địa bàn xã hiện nay có 1 trường Trung học Cơ Sở, 1 trường Tiểu học và 1 trường Mẫu giáo, gồm:
*[[Trường Trung học Cơ sở Mỹ Cẩm]] tại ấp số 4.
 
*[[Trường TrungTiểu học Cơ sở Mỹ Cẩm]] tại(gộp ấptừ sốTrường Tiểu học Mỹ Cẩm A và Trường Tiểu học Mỹ Cẩm 4.B):
* *Điểm chính tại ấp Số 4.
 
* *Điểm phụ tại haicác ấp Số 62, Số 3 và Số 26.
[[Trường Tiểu học Mỹ Cẩm]] (gộp từ Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A và Trường Tiểu học Mỹ Cẩm B):
*[[Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng]]:
* Điểm chính tại ấp Số 4.
* *Điểm phụchính tại các ấp Số 2, Số 3 và Số 64.
* *Điểm chínhphụ tại hai ấp Số 46 và Số 2.
 
[[Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng]]:
* Điểm chính tại ấp Số 4.
* Điểm phụ tại hai ấp Số 6 và Số 2.
 
==Chú thích==
43.071

lần sửa đổi