Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Địa lý==
Xã Mỹ Cẩm nằm ở phía huyện Càng Long, có vị trí địa lý:
Xã Mỹ Cẩm có diện tích 34,74&nbsp;km², dân số năm 1999 là 11.832 người,<ref name=MS>{{Chú thích web | url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông | archive-date =2013-03-24 | archive-url =https://web.archive.org/web/20130324095035/http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20%2831-12%292-MSDVHCVN.xls | url-status=dead }}</ref> mật độ dân số đạt 341 người/km².
*Phía đông giáp
*Phía tây giáp
*Phía nam giáp
*Phía bắc giáp .
 
Xã Mỹ Cẩm có diện tích 34,74&nbsp;km², dân số năm 2019 là 10.775 người<ref name="TRAVINH2019">{{Chú thích web |url = https://www.travinh.gov.vn/1452/39349/72987/618282/so-lieu-thong-ke-cong-tac-dan-toc/ket-qua-dieu-tra-53-dan-toc-thieu-so-tren-dia-ban-tinh-tra-vinh-ngay-01-4-2019|title = Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Trà Vinh (Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh)|accessdate = ngày 3 tháng 9 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>, mật độ dân số đạt 310 người/km².
 
==Hành chính==
43.070

lần sửa đổi