Khác biệt giữa các bản “Hệ thống”

n
Thêm link
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.187.190.118 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Anewplayer)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Thêm link)
{{chú thích trong bài}}
'''Hệ thống''' là [[tập hợp]] các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể. Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi là ''tính trồi'' của hệ thống mà từng phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.
 
Để nhận biết phần tử ta căn cứ vào hai đặc trưng sau:
 
== Liên hệ giữa hệ thống và kết cấu ==
[[Khái niệm]] hệ thống gắn bó chặt chẽ với khái niệm "''kết cấu''". Nếu hệ thống là một thể thống nhất bao gồm các yếu tố có quan hệ và liên hệ lẫn nhau thì kết cấu là tổng thể các mối quan hệ và liên hệ giữa các yếu tố của thể thống nhất đó. Như vậy, kết cấu không nằm ngoài hệ thống. Đã là hệ thống thì phải có kết cấu.
 
Khái niệm kết cấu phản ánh hình thức sắp xếp của các yếu tố và tính chất của sự tác động lẫn nhau của các mặt và các thuộc tính của chúng. Nhờ có kết cấu mà chúng ta hiểu được vì sao phẩm chất của hệ thống nói chung không giống với tổng số phẩm chất của các yếu tố tạo thành.
113

lần sửa đổi