Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

(Hồi sửa về bản sửa đổi 65271969 của NguoiDungKhongDinhDanh (talk): Không dọn dẹp sớm, để 2-3 ngày để theo dõi kết quả)
Thẻ: Lùi sửa Twinkle
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{/Cầu thang nhà A6}}
{{/Con người trong triết học}}
{{/Nguyễn Đình Quả}}
{{/Phát triển mỏ Dầu khí}}
{{/Nguyễn Lê Ninh (Phó Giáo sư Tiến sĩ)}}
{{/An Phát Holdings}}
{{/Đình Hiếu}}
{{/Giám sát thi công xây dựng}}
{{/Hamlet Trương}}
{{/A! Đúng Rồi!}}
{{/Haki}}
{{/Webtretho}}
{{/Sư Tử Hống}}
{{/Vùng đô thị Tây Nam}}
{{/Liêu Bích Lệ/1}}