Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

Hồi sửa về bản sửa đổi 65142411 của InternetArchiveBot (talk)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Hồi sửa về bản sửa đổi 65142411 của InternetArchiveBot (talk))
Thẻ: Lùi sửa Twinkle
 
'''Sửa đổi hiến pháp''' hay '''tu chính hiến pháp''' là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (Ví dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt so với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường.
 
==Từ nguyên==
"Tu chính" có nghĩa là "sửa đổi". Tu chính án (修正案 ) là điều sửa đổi.
 
== Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==
31.132

lần sửa đổi