Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Datnioides pulcher”

Trương Minh Khải đã đổi Datnioides pulcher thành Cá hổ Thái: Đổi tên thông dụng
(Trương Minh Khải đã đổi Datnioides pulcher thành Cá hổ Thái: Đổi tên thông dụng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)